Nachtelijke werkzaamheden station

In het weekend van 20 en 21 oktober heeft aannemer Mobilis doorgewerkt en zijn de crashdecks verwijderd (de vleugels aan de plaat over het spoor), damwanden aangebracht, funderingen geboord en beton gesloopt. Hieronder een paar foto’s van de werkzaamheden.

Aankomende werkzaamheden

In de komende twee weken wordt er twee keer in de nacht materieel op de perrons verplaatst. Er worden dan geen werkzaamheden uitgevoerd.

In week 44
In de nacht van maandag 29 oktober en vroege ochtend van dinsdag 30 oktober wordt boormaterieel van perron 1-2 naar perron 4-5 overgezet. Om dit te realiseren wordt alles op een lorrie geladen met een krol. Een lorrie is een platte kar op spoorwielen en een krol is een kraan/graafmachine op spoorwielen. Via het spoor wordt vervolgens alles omgereden naar het andere perron. De werkzaamheden vinden enkel op het station plaats.

In week 45
In de nacht van maandag 5 november en vroege ochtend van dinsdag 6 november wordt boormaterieel afgevoerd van perron 4-5 naar het bouwterrein. Ook dan wordt gewerkt met een lorrie en een krol.

Mochten bovenstaande werkzaamheden niet passen in deze twee nachten, dan staat 8/9 november op de planning als reservedatum.

Heeft u vragen?

ProRail is de opdrachtgever van de werkzaamheden en bereikbaar voor vragen. U kunt ze bereiken via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast ook buiten kantoortijden.